Kanarie’s

In onze voilere wonen verschillende soorten zangvogeltjes. Ook deze mooie lieve en gezellige vogeltjes komen stuk voor stuk uit afstand. Vaak wonen ze al jaren bij oudere mensen in de woonkamer waar ze de mooiste deuntjes fluiten.  Als het moment komt dat deze mensen niet meer voor hun vogeltje kunnen zorgen omdat ze bv naar een verzorgings tehuis gaan of komen te overleiden. Moet er een nieuw thuis gezocht worden. Bij ons zijn ze dan van harte welkom.

Gezelschap

Kanaries zijn sociale dieren en hou je dus in koppel of groep. Een groep van meerdere vrouwelijke dieren gaat prima, maar mannelijke kanaries vechten om een territorium en kan je dus niet goed samen houden. Om concurrentie te voorkomen moet je alle vogels een eigen nest geven. Hang alle nesten op dezelfde hoogte om agressie over het beste nest te voorkomen. Alleen als je een grote volière hebt, kan je kanaries samen zetten met andere vogelsoorten. Vermijd dan wel grotere vogels of kromsnavels, zoals papegaaien en parkieten.

Kooi of volière

Kanaries kunnen zowel binnen als buiten gehuisvest worden in een ruime kooi of volière. De kooi moet groot genoeg zijn, zodat de vogels gemakkelijk naar alle richtingen de vleugels kunnen strekken en kunnen vliegen. Concreet moet je voor twee kanaries een kooi hebben die minimum 80 x 40 x 50 cm (lengte x breedte x hoogte) groot is. Voor kanaries die meer dan 15 cm groot zijn, zijn de minimumafmetingen van de kooi 120 x 50 x 50 cm (lengte x breedte x hoogte) en voor kanaries die meer dan 20 cm groot zijn, is dit 140 x 60 x 60 (lengte x breedte x hoogte). Uiteraard is een grotere kooi altijd beter omdat de kanaries dan continu kunnen rondvliegen.

In onze voilere leven ook zebravinkjes en diamantduifjes.

Als de dieren binnen zitten is het belangrijk om de juiste plaats van de kooi te kiezen!

Let hier bij op dat de kooi niet;

  • dichtbij een warmtebron of in de volle zon
  • in de tocht
  • bij lawaai of harde geluiden zoals bv. van een wasmachine
  • bij dampen, rook of irriterende geuren zoals bv. van luchtverfrissers of dampen van het koken