Nieuw Hoofdgebouw!

Vanaf september 2018 zijn wij al bezig met acties voor ons nieuwe hoofdgebouw.

Inmiddels hebben we de bouwvergunning en genoeg middelen om te kunnen starten met de bouw.

We zijn er echter nog niet! Om het plan volledig te kunnen realiseren is er nog een behoorlijk bedrag nodig.

U kunt ons helpen door een bijdrage over te maken o.v.v. Samen Bouwen aan een nieuw Hoofdgebouw. of via de QR code

Bent u met uw bedrijf werkzaam in de bouw en wilt u een stukje van de bouw voor ons verzorgen? Laat het ons dan weten!